Visie

Denk vanuit de mens, niet vanuit de materie.

Vaak wordt e-learning in één adem genoemd met Het Nieuwe Lerenen Het Nieuwe Werken. Er wordt verwacht van mensen dat zij zich aanpassen aan deze nieuwe methoden. Ik denk liever andersom. Zorg dat een vorm van Leren en een vorm van Werken past bij uw mensen en uw organisatie.

Hieronder geef ik vier concrete voorbeelden hoe mijn visie zich in mijn werkzaamheden uit:

Als ik advies geef.
Als ik een advies afgeef denk ik vanuit uw organisatie en niet vanuit de te leveren producten. Hierdoor stel ik de volgende vragen:

  • Waarom wil de organisatie e-learning toepassen?
  • Is e-learning voor uw organisatie uw probleem en uw doelgroep wel de beste oplossing?
  • Zo ja in welke vorm dan?
Als ik e-learning ontwikkel.
Als ik e-learning ontwikkel denk ik vanuit de lerende. Dit wil zeggen dat ik mezelf de volgende vragen stel:
  • Wat en waarom wil de cursist leren?
  • Hoe wil en kan de cursist dit leren?
In tegenstelling tot: Wat moet de cursist leren en hoe breng ik dat het beste over? Natuurlijk is dit van belang maar dit komt wat mij betreft op de 2e plaats.

Als ik implementeer en integreer
Als ik in uw organisatie e-learning implementeer denk ik aan de mensen die ermee moeten werken. Die staan voorop. Welke processen zijn handig voor uw mensen en organisatie. Ik zorg er niet voor dat uw organisatie de software goed laat werken maar dat de software goed binnen uw organisatie werkt. Het probleem ligt bij de software, niet bij uw organisatie.

Als ik training geef.
Als ik (software) training geef stel ik de volgende vragen:

  • Wat kan de cursist?
  • Wat wil de cursist?
  • Wat heeft de cursist nodig?

Ik ga dus niet uitleggen hoe een programma werkt. Ik help de cursist bij het gebruik van de software en leer ze hoe ze het kunnen gebruiken bij hun taken.